Pavasara piedāvājums skolu grupām Zinātkāres centrā Zili brīnumi Rīga.

Skolu grupām no aprīļa līdz jūnijam- interaktīva, uz fizikas un ķīmijas principiem balstīta ekspozīcija, izglītojoša nodarbība un inetraktīvs priekšnesums, kā arī foto orientēšanās spēle un florbola mini turnīrs. 


Piedāvājuma cena ir 9 EUR vienam skolēnam, pavadošajiem skolotājiem bez maksas. Piedāvājam arī pusdienot pie mums. Gardas "Lido" pusdienas no svaigiem Latvijas produktiem, par papildus maksu- 2,80 EUR no personas.
Jūs varat izvēlēties sev interesējošu nodarbību un priekšnesumu. Šo piedāvājumu lūdzam skatīt mājas lapā www.zilibrinumi.lv sadaļā Zili brīnumi Rīga - Nodarbības.
Pieteikumu sūtīt uz zili.brinumi.riga@gmail.com 

vai zvanot tel.nr. 28391669

Konkurss Latgales reģiona skolēniem.


2015. gada 12. oktobrī zinātkāres centrs “Zili Brīnumi Daugavpils” izsludina eksponātu ideju konkursu “BRĪNUMAINAIS EKSPONĀTS” Latgales reģiona skolēniem. Konkursā tiek aicināti piedalīties Latgales reģiona vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu jaunradi, interesi un izpratni par dabaszinātni un tehnoloģiju nozari.

Konkursa noteikumi
Konkursā piedalās skolēnu grupas, kas sastāv no 2-3 skolēniem. Skolēni tiek aicināti radīt inovatīvus, interesantus un radošus eksponātus, kuru funkcijas tiek balstītas uz dabaszinību likumiem, parādībām vai tehnoloģijām. Konkursam jāiesūta brīnumainā eksponāta idejas apraksts brīvā formā datorrakstā un eksponāta skices, ja eksponāts tiek reāli veidots konkursa laikā – jāiesūta tā fotogrāfija.
Konkursā tiek aicināti piedalīties Latgales reģiona vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie. Pilsētas un novadi, kuri var piedalīties konkursā:
Daugavpils pilsēta un Rēzeknes pilsēta, Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rugāju novads, Vārkavas novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Zilupes novads.

Konkursa darbu vērtēšana
Konkursa darbus izvērtēs pēc satura, funkcionalitātes, drošības un oriģinalitātes, nosakot labākos konkursa darbus.

Konkursa balvu fonds
Interesantāko un labāko eksponātu idejas tiks īstenotas – tiks izveidoti eksponāti pēc konkursa dalībnieku iesniegtajām idejām, kas tiks izvietoti zinātkāres centrā “Zili Brīnumi Daugavpils”.
Konkursa uzvarētāji saņems balvu – zinātkāres centra “Zili Brīnumi Daugavpils” apskate un izzinoša nodarbība visai klasei.

Konkursa dalībnieki tiks apbalvoti 2016. gada maijā zinātkāres centrā “Zili Brīnumi Daugavpils” Daugavpilī, Vienības iela 30 (datums tiks precizēts).
Konkursa organizētāji, saglabājot konkursa dalībnieku autortiesības, bez atlīdzības patur tiesības izmantot konkursa darbus centra izglītības programmas vajadzībām.

Konkursa norise
Darbu iesniegšana notiek līdz 2016. gada 10. aprīlim. Darbus var iesniegt elektroniski, nosūtot darba idejas aprakstu un dalībnieka anketu uz e-pastu zili.brinumi.daugavpils@gmail.com ar norādi “BRĪNUMAINAIS EKSPONĀTS” vai atnesot personīgi uz Zinātkāres centru “Zili Brīnumi Daugavpils”, Vienības iela 30, Daugavpilī, katru dienu no 12.00 līdz 18.00 vai sūtot pa pastu ar norādi “BRĪNUMAINAIS EKSPONĀTS” uz adresi: Zinātkāres centrs “Zili Brīnumi Daugavpils”, Vienības iela 30, Daugavpils, LV-5401.

Pieteikuma anketa šeit
www.zilibrinumi.lv

www.facebook.com/Z iliBrinumiDaugavpils Tālr.: 29411895 

Kinētiskās Smiltis

Mūsu veikalā varat iegādāties "Kinētiskās Smiltis". Kas tas ir? šeit video varat uzmest aci, bet galvenais, ka tās patīk bērniem un tie zin ko ar tām darīt. Kas patiks vecākiem? Tas, ka tās spēj nomierināt bērnu!